Top of page

Sirius Hondensport Club Kortenberg  - © JKE

PRINCIPE


Zich oriënteren en kaartlezen is de kaart verglijken met wat je om je heen ziet en

deze informatie gebruiken om je doel te bereiken. Je moet dus:

1.  De kaart bestuderen en de legende begrijpen

2.  Het landschap observeren en de markante punten terugvinden op de kaart

3.  Je route kiezen en de juiste weg vinden om aan te komen op je bestemming

DE KAART

1. De bovenkant van de kaart komt altijd overeen met het geografisch Noorden

2. De schaal van een kaart stelt de echte aftstanden voor

voorbeeld: schaal 1/20.000 wil zeggen dat  1 cm op de kaart gelijk is aan 20.000 cm in realiteit, dus  1 cm op de kaart = 200 m op het terrein

3. De symbolen en kleuren (de legende) hebben een precieze betekenis,

Ø Blauw = water: beken, rivieren, kanalen, vijvers,...

Ø Groen = bos; merk het verschil  op tussen loof-en naaldwoud en gemengd bos

Ø De verschillende types van lijnen stellen de wegen, veldwegen, paden en spoorwegen voor

Ø De bruine lijnen zijn hoogtelijnen en geven het reliëf weer

Ø De symbolen voor gebouwen en complexen, brug kerk, kruis, pyloon, sport-veld, ...

4. UTM-coordinaten worden aangegeven door het paarse vierkantennet

 

HET LANDSCHAP

1. Vind het Noorden

Ø met een kompas: de rode pijl geeft altijd het Noorden aan (hou het kompas horizontaal)

Ø met een uurwerk en de Zon: neem het huidige uur in Greenwich, dus -1 hr in de winter en -2hr in de zomer, deel dat getal door twee, richt dit cijfer op je horloge naar de Zon en de 12 geeft de richting van het Noorden aan  

Ø met de hulp van het sterrenbeeld de Grote Beer en de Poolster: de Poolster bevindt zich altijd in het Noorden.

Ø door kaart zodanig te draaien tot de lijnen op de kaart evenwijdig lopen met de lijnen in het terrein (wegen, grens van de begroeiing, ....)

2. Schat de afstanden,

Ø een stevige wandelpas betekent een snelheid van ongeveer 5 km per uur, dus over 1 km  doe je 12 minuten en 500m afleggen duurt ongeveer 6 minuten

Ø de afstand tussen 2 verlichtingspalen bedraagt ongeveer 50 meter

Ø tel je passen: 1 pas is ongeveer 1 meter

3. Zoek punten die je gemakkelijk kan terugvinden op de kaart

Ø kruispunten en bochten in wegen, bruggen, ...

Ø rivieren en waterlopen, vijvers, ...

Ø hoeken en grenzen van de vegetatie, kruisingen ervan met wegen,...

Ø gebouwen en complexen: watertoren, kerk, kruis, huizen, ...

Ø hoogspanningslijnen, spoorwegen, ...

Ø de vorm van het relief( sta ik op de top of in de vallei?), de hoogte (met een hoogtemeter)

4. Gebrtuik de gekende geografische informatie

Ø namen van straten , dorpen, hutten, ...

Ø de hoogte die wordt aangegeven op sommige gebouwen: hutten, bruggen, ....

Ø coördinaten weergegeven door een GPS

 

HOE DE JUISTE WEG VINDEN

1. Richt de bovenkant van je kaart naar het Noorden

Ø als het geografisch Noorden overeen komt met het Noorden op de kaart, dan moeten de lijnen in het landschap  parallel lopen met deze lijnen  op je kaart (wegen, vegetatie, richting van markante punten)

2. Bepaal je huidige positie en zoek het doel dat je moet bereiken

Ø met de informatie op de kaart

Ø met behulp van coördinaten

Ø vergelijk altijd de  gegevens op de kaart met de situatie op het terrein

3. Kies op de kaart je route om het doel te bereiken

Ø de kortste? die waar je het snelst kan lopen? de rustigste? langs een schuilhut? met de meeste schaduw? een route die woonkernen vermeidt?

Ø zoek op je route markante punten, die je gemakkelijk zal terugvinden op de kaart als herkenningspunt

4. Vergelijk onderweg voortdurend je route op de kaart met je omgeving

Ø de afgelegde afstand (denk eraan: tijd = afstand)

Ø kruispunten en bochten in wegen, bruggen, ...

Ø rivieren en waterlopen, vijvers, ...

Ø hoeken en grenzen van de vegetatie, kruisingen ervan met wegen,...

Ø gebouwen en complexen: watertoren, kerk, kruis, huizen, ...

Ø hoogspanningslijnen, spoorwegen, ...

Ø de vorm van het relief( sta ik op de top of in de vallei?), de hoogte (met een hoogtemeter)

Poolster-N.pdf kaart - legende - N.pdf kaart-relief-N.pdf zon-noorden-N.pdf kaart-coord-N.pdf

Klik op de kaart om te vergroten

Klik op de kaart om te vergroten

Klik op de tekening om te vergroten

Klik op de tekening om te vergroten

Klik op de kaart om te vergroten

Oriëntatie en

               Kaartlezen

Home Nederlands Français English Registration Links